inre_marknad.jpg

Kraftig ökning av anmälda problem med den fria rörligheten 2013

2014-04-22

Krav på särskild märkning av en produkt, erkännande av yrkeskompetens samt import av båtar och bilar är exempel på områden där personer och företag har stött på problem och fått hjälp av Solvit. Det framgår av Solvits årsrapport som publiceras idag.

Under 2013 ökade antalet ärenden till Solvit Sverige markant. 200 ärenden anmäldes jämfört med 150 året innan.

De flesta ärenden handlar om personrörlighet. 75 procent av alla ärenden som Solvit Sverige hanterade under förra året gällde den fria rörligheten för personer. Det var också den här typen av ärenden som stod för den största ökningen under 2013.

- Det kan handla om att EU-medborgare får problem med personnummer, socialförsäkring eller erkännande av yrkeskvalifikationer, säger Sofia Råsmar, utredare vid Kommerskollegium.

Men Solvit utreder också problem som företag stöter på. I ett fall från förra året hade det anmälande företaget stött på särskilda märkningskrav på Island. Företaget ifrågasatte kraven eftersom de skiljde sig från reglerna på EU:s inre marknad i övrigt. Ett annat ärende handlade om ett företag som fick svårt att sälja sin produkt till Tyskland för att en myndighet där hade ändrat sina rekommendationer.

Solvit utreder om myndigheten har gjort rätt enligt EU:s regler för den fria rörligheten. Ibland beror problemen på att myndigheten tillämpar EU-rätten på fel sätt eller att lagstiftningen i det aktuella landet strider mot EU-rätten.

- Men många gånger handlar det om att vi bidrar till att reda ut missförstånd eller hjälper myndigheter att kommunicera med varandra, säger Sofia Råsmar.

Solvit hjälper både företag och privatpersoner kostnadsfritt. För att Solvit ska kunna ta sig an ett problem ska det bero på ett myndighetsbeslut eller nationell lagstiftning. Solvit finns i alla EU-länder, samt Norge, Island och Liechtenstein och samordnas av Europeiska kommissionen. I Sverige är Solvit organiserat vid Kommerskollegium.

Mer information

Solvits årsrapport 2013
Solvit Sverige

Har du stött på problem för den fria rörligheten?
Anmäl ditt problem till Solvit

Frågor om rapporten besvaras av:
Sofia Råsmar, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 49 43
E-post: sofia....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies