inre_marknad_stjarnor.jpg

Köper och säljer ditt företag tjänster inom EU? Berätta hur det fungerar!

2014-07-17

Har ditt företag haft problem med att köpa eller sälja tjänster med andra länder inom EU? Eller haft svårt att etablera företaget eller bedriva e-handel? Låt i så fall EU-kommissionen få ta del av dina erfarenheter.

EU-kommissionen vill få reda på hur tjänstehandeln fungerar för speciellt små och medelstora företag. Handeln med tjänster omfattas av den fria rörligheten och målsättningen är att det ska vara lika enkelt att handla med tjänster över gränserna i EU, som i hemlandet.

Med enkäten vill kommissionen ta reda på vilka hinder på tjänsteområdet som företag fortfarande stöter på. Det kan handla om hinder som uppstår på grund av lagar och förordningar, men också om begränsningar som inte är formellt reglerade. Vidare skulle det kunna handla om problem att köpa och sälja via e-handel, eller om att etablera sitt företag i ett annat EU-land.

Synpunkterna som kommer in kommer att ligga till grund för diskussioner om hur rörligheten inom EU ytterligare kan förbättras. Under hösten kommer sådana seminarier att hållas i flera medlemsländer under rubriken Single Market Forum, som är återkommande evenemang där förutsättningarna på EU:s inre marknad diskuteras.

Fram till den 15 november 2014 är det öppet att lämna synpunkter via en webbenkät.

Mer information

Läs mer om enkäten och hur du skickar in dina synpunkter.
(Ett webbaserat frågeformulär finns på engelska och spanska.)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies