hamn_orange.jpg

Kommissionen föreslår ändrade regler för skyddstullar

2013-04-10

Europeiska kommissionen föreslår för första gången på över femton år förändringar i reglerna om skyddstullar. Syftet är att anpassa regelverket till en förändrad omvärld.

Kommissionen presenterar vissa förslag som förväntas underlätta för importörer och användarindustri. Bland annat föreslås längre tidfrister för företag att anmäla sitt intresse att delta i kommissionens undersökningar samt för att besvara kommissionens frågeformulär med anledning av undersökningarna. Dessutom finns ett förslag om att tre veckor innan införandet av provisoriska tullar informera samarbetande företag om dessa kommer att införas eller inte, ibland även kallat "skeppningsklausul". I dagsläget införs tullarna med en dags varsel.

Andra förslag som kan påverka handeln är kommissionens förslag att på eget initiativ inleda undersökningar om att införa skyddsåtgärder, undersökningar om kringgående av åtgärderna samt registrering av importen. Det föreslås även bli obligatoriskt för företag att lämna information till kommissionen i samband med undersökningarna. Dessa förändringar föreslås för att minska risken för repressalier mot företag som vill införa skyddstullar mot import från länder utanför EU.

Kommissionen tillkännager även att en offentlig konsultation kommer att äga rum för att olika intressenter ska få möjlighet att lämna synpunkter i samband med översynen.

Kommerskollegium har tidigare publicerat ett antal utredningar i syfte att belysa svagheter och problem med EU:s användning av skyddstullar. Kollegiet kommer under våren att publicera förslag på hur regelverket kan förbättras med anledning av översynen.

Mer information:

Kommerskollegiums utredningar om EU:s användning av skyddstullar:

 

Frågor besvaras av Jonas Kasteng, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 45
E-post: jonas.k...@kommers.se

Marcus Hansen-Fure, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 29
E-post: marcus.ha...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies