Gruppfoto-MoCI-Oct-2016.JPG

Kommerskollegiums utvecklingssamarbete i Liberia förlängs

2016-10-28

Kommerskollegiums utvecklingssamarbete på plats i Liberia fortsätter ytterligare en period och fasas ut under 2018. Det beslutades under planeringsmöten i Monrovia där en delegation från myndigheten deltog tillsammans med medarbetare på plats från både kollegiet och det liberianska handelsministeriet.

Utvecklingssamarbetet, som pågått sedan 2013, har bland annat bidragit till landets anslutning till WTO i december 2015. Samarbetet går ut på att bygga kapacitet i handelsfrågor och handelspolitik på plats på landets handelsministerium genom att bland annat utbilda liberianska tjänstemän samt se över rådande lagstiftning och anpassa till WTO:s regelverk.

- Det är nu när Liberia gått med i WTO som det riktiga arbetet börjar, så att företag och konsumenter i Liberia ska kunna dra nytta av medlemskapet. Det gläder mig att vi kommer att fortsätta att vara på plats och bidra till det viktiga arbete som fortsätter, säger Tanja Rasmusson, chef för WTO-enheten på Kommerskollegium.

Kommerskollegium har två medarbetare stationerade på handelsministeriet i Monrovia och projektet som helt finansieras av Sida pågår till och med dec 2018. Aktiviteter planeras tom juni 2018.

Anslutningsprocessen inleddes då Liberia ansökte om WTO-medlemskap år 2007. Ett första förhandlingsmöte hölls 2012, men processen tog ordentlig fart först när president Ellen Johnson-Sirleaf officiellt uttryckte fullt politiskt stöd till anslutningsprocessen. Liberia antogs som WTO-medlem i december 2015, under WTO:s tionde ministerkonferens i Nairobi.

Medlemskapet innebär att Kommerskollegiums fortsatta stöd kommer att fokusera på implementering av landets åtaganden.

Läs mer om projektet

För frågor om projektet kontakta Anna Hallam, projektledare
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies