brexit-trasigflagga.jpg

Kommerskollegium utreder svenska handelsintressen inför brexit

2017-11-07

Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett fördjupat underlag inför EU:s förhandlingar om framtida handelsrelationer med Storbritannien efter brexit. Uppdraget ska redovisas senast siste februari 2018.

Kommerskollegium ska, på basis av en ekonomisk analys av både varu- och tjänstehandeln, göra fördjupade analyser inom de sektorer som är särskilt viktiga för svensk ekonomi och sysselsättning. Utredningen ska analysera hur olika framtida regelverk kan påverka handeln inom dessa sektorer och om det finns lösningar som kan vara önskvärda.

Regeringsuppdraget

Kommerskollegiums utredning Brexit - Alternativ till framtida regelverk för handel med tjänster och tull- och handelsprocedurer mellan EU och Storbritannien (mars 2017)

Allt om brexit - Kommerskollegiums samlingssida för brexit

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies