handel-och-social-hallbarhet.jpg

Kommerskollegium utreder kopplingarna mellan handel och social hållbarhet

2016-11-15

I Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål konstateras att handel är en motor för ekonomisk utveckling och ett viktigt instrument för att uppnå samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Samtidigt är hållbar utveckling ett uttryckligt mål för handelspolitiken - handelspolitik används allt mer som verktyg för att främja konkreta hållbarhetsmål. Dessa samband belyses i en ny utredning från Kommerskollegium.  

Utredningen tar ett helhetsgrepp på ämnet handel och social hållbarhet och ger en översikt av relevanta frågeställningar med fokus på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och jämställdhet. Utredningen kartlägger även handelsrelaterade instrument som kan bidra till att främja social hållbarhet samt beskriver hur handelns möjligheter att bidra till social hållbarhet är beroende av såväl nationella förutsättningar som kompletterande åtgärder.

Läs rapporten:

Handel och social hållbarhet - En kartläggning och analys

Frågor besvaras av:

Amelie Kvarnström, amelie.kv...@kommers.se, 073-424 48 39
Karolina Zurek, karolin...@kommers.se, 073-424 49 59

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies