%c3%b6resundsbron.jpg

Kommerskollegium utreder ID-kontrollernas konsekvenser för den fria rörligheten

2015-12-22

Kommerskollegium har analyserat konsekvenserna som ID-kontroller vid resor från Danmark till Sverige kan komma att få. Som ansvarig myndighet för fri rörlighet på den inre marknaden och med uppdrag att verka för att EU-rätten tillämpas korrekt i Sverige, lämnade kollegiet tidigare också ett yttrande till regeringen om de föreslagna ID-kontrollerna.

Den 17 december röstade riksdagen igenom den lag där regeringen bemyndigas att genomföra ID-kontroller som kan omfatta alla transporter med tåg, buss och passagerarfartyg till Sverige från annan stat. Med stöd av lagen utfärdade regeringen dagen efter en förordning om ID-kontroller vid transporter från Danmark till Sverige.

I den ekonomiska analysen tittar kollegiet närmare på de konsekvenser som kan uppstå av ID-kontroller ur ett inre marknadsperspektiv. Fokus ligger på konsekvenserna i Öresundsregionen. I analysen konstateras att införandet av ID-kontroller är ett hinder mot den fria rörligheten för varor, tjänster och personer, vilket kommer att få ekonomiska konsekvenser.

Transportförbindelserna i Öresundsregionen är en grundförutsättning för att utnyttja den fria rörligheten på EU:s inre marknad i praktiken. En genomsnittlig dag sker omkring 100 000 resor över Öresund. En försämring av förbindelserna kommer särskilt påverka personer och företagare som är beroende av att dagligen resa över sundet till arbete eller i affärssyfte. Om de förlängda restiderna blir långvariga kan detta också tänkas mer genomgripande förändra förutsättningarna för den idag långtgående integrationen i regionen.

I sitt tidigare yttrande till regeringen pekade kollegiet på vad som krävs för att respektera EU-rätten vid införandet av ID-kontroller. Som medlemmar i EU strävar Sverige efter en inre marknad där personer, tjänster, kapital och varor flödar fritt utan hinder av gränser mellan EU-länderna. Den rörligheten kan bara begränsas om det finns särskilt skyddsvärda intressen och begränsningarna måste i så fall vara ändamålsenliga och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå skyddsnivån.

 

Mer information
 

Läs Kommerskollegiums ekonomiska analys kring ID-kontrollerna här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies