Brexit.jpg

Kommerskollegium utreder Brexitkonsekvenser

2016-10-13

Regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att analysera möjliga alternativa lösningar i för Sverige strategiskt viktiga handelsfrågor vid ett brittiskt EU-utträde, Brexit.

Uppdraget gäller dels utformningen av och innehållet i ett framtida regelverk för tjänstehandel mellan EU och Storbritannien, dels att ta fram förslag på förenklade tull- och handelsprocedurer för varor för ett eventuellt framtida scenario där Storbritannien står utanför EU:s tullunion.

- Jag ser fram emot hur vi med vår samlade kompetens på området kan bistå svenska intressen i den här så centrala framtidsfrågan för EU, säger Anna Stellinger, generaldirektör vid Kommerskollegium, Sverige myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

Dokument

Kontakt

Frågor besvaras av:
Tomas Lindell
Tel: 073-424 49 43
E-post: tomas.l...@kommers.se

Anneli Wengelin
Tel: 073-424 48 57
E-post: anneli.w...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies