containerhamn.jpg

Kommerskollegium till WTO:s elfte ministerkonferens

2017-12-06

Kommerskollegium deltar i den svenska delegationen på plats för WTO:s elfte ministermöte, den här gången i Argentinas huvudstad Buenos Aires. Bland de frågor som kommer att diskuteras den 10-13 december märks särskilt handel och social hållbarhet och hur fler människor kan dra nytta av handel.

- Jag ser fram emot ministerkonferensen och de samtal kring en hållbar handel för fler som jag vet kommer att prägla den. I dessa tider av ökad protektionism är det extra viktigt att slå vakt om en fri och öppen handel och WTO:s roll i det multilaterala handelssystemet, säger GD Anna Stellinger.

Delegationen leds av handelsminister Ann Linde och bland svenska prioriteringar märks förbud av subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske, begränsningar av handelsstörande jordbruksstöd, att modernisera reglerna för e-handel samt jämställdhet. Men trots att det finns många viktiga frågor på förhandlingsbordet är förväntningarna inför den 11:e ministerkonferensen något dämpade, förberedande möten på olika nivåer har präglats av bristen på framsteg i flera avgörande frågor.

Vid det förra ministermötet i Nairobi 2015 fick världshandelsorganisationen WTO två nya medlemmar när Liberia och Afghanistan välkomnas in i organisationen. För Kommerskollegium är Liberias anslutning särskilt glädjande då myndigheten har gett landet tekniskt stöd under anslutningsarbetet och arbetar på plats i landet med kapacitetsutveckling i handelsfrågor och handelspolitik.

- Vi kan dagligdags i vårt arbete på plats se hur WTO-avtalet stärker Liberias kapacitet att delta i internationell handel. Det handlar om allt från våra insatser på individuell nivå på ministeriet till att stärka hur man främjar och samordnar handel tillsammans med andra viktiga aktörer så som andra departement, näringsliv och handelskamrar, säger Tanja Rasmusson, chef för Enheten för WTO och utvecklingssamarbete.

Ministerkonferensen är WTO:s högsta beslutande organ och de 164 medlemsländerna möts vartannat år. På konferensen tas beslut om riktlinjerna för samarbetet. Alla medlemmar har en röst och beslut fattas på basis av principen om konsensus. Sverige förhandlar genom EU i WTO.

Kommerskollegium analyserar och utreder det löpande arbetet inom WTO, anslutningsförhandlingar med potentiella medlemsländer och de globala förhandlingsrundorna som sker i organisationen.

Mer information

Kontakt

Anna Stellinger, GD
Tel: 073-424 49 90
E-post: anna.ste...@kommers.se

Tanja Rasmusson, chef för Enheten för WTO och utvecklingssamarbete Tel: 073-424 48 74
E-post: tanja.ra...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies