Agenda2030-FN.jpg

Kommerskollegium redovisar handelspolitikens förhållande till Agenda 2030

2016-09-01

Internationell handel spelar en viktig roll i att uppfylla Agenda 2030, både som medel för skapa nödvändiga resurser för att nå målen, samt som egna självständiga mål för en hållbar värld. Det visar en ny utredning från Kommerskollegium.

Handelspolitiska instrument för att främja hållbar utvecklings tre dimensioner - ekonomisk, social och miljömässig - finns på såväl multi- som plurilateral, regional och nationell nivå. Det finns dock risk för att de globala målen hamnar i konflikt med nationella implementeringsåtgärder, vilket kan innebära intresseavvägningar, visar utredningen bland annat.

Bakgrund

Kommerskollegium har uppdragits av Finansdepartementet att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Kommerskollegium fick i detta uppdrag även ett särskilt deluppdrag att analysera och redovisa hur mål och delmål i Agenda 2030 förhåller sig till handelspolitiken.

Läs utredningen:  
Analys av hur mål och delmål i Agenda 2030 förhåller sig till handelspolitiken

Frågor besvaras av Amelie Kvarnström, Kommerskollegium
Tel: 690 48 39
E-post: amelie.kv...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies