Halsoskyddsregler-i-TTIP.jpg

Kommerskollegium reder ut frågetecken om hälsoskyddsregler i TTIP

2015-04-15

Hormoner i kött och klordoppade kycklingar - ny rapport förklarar hur livsmedelssäkerhet och andra frågor rörande hälsoskyddsregler hanteras i TTIP.

Ett område i TTIP-förhandlingarna som rönt stort uppmärksamhet är det som rör hälsoskyddsregler för livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd, även kallat SPS-åtgärder (sanitära och fytosanitära åtgärder). Kommerskollegiums rapport, "Hälsoskyddsregler i TTIP – vad kan EU och USA uppnå tillsammans?" förklarar sakligt hur hälsoskyddsregler hanteras i förhandlingen. Rapporten beskriver hur SPS-reglerna i ett frihandelsavtal kan gå längre än reglerna i Världshandelsorganisationen WTO, vilken typ av överenskommelser som kan uppnås och hur specifika handelshinder kan hanteras. Rapporten förklarar också vad det innebär att förhandlingarna inte rör grundläggande lagstiftning och hur minskade handelskostnader kan uppnås utan att skyddsnivåer sänks.

Till stor del handlar diskussionerna kring hälsoskyddsregler i TTIP om att göra tillämpningen av befintliga regler och procedurer mer transparent och effektiv. Det handlar också om att tydligare kommunicera vilka handelsregler som gäller, att utöka dialog och utbyte av expertis i tekniskt svåra frågor.

Mer information

Frågor besvaras av Sun Biney, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 23
E-post: sun.b...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies