Riksdagen1706151.jpg

Kommerskollegium i riksdagen om internationell handel

2017-06-15

Idag medverkade Kommerskollegium vid en utfrågning i riksdagen om internationell handel. GD Anna Stellinger redovisade huvuddragen i Kommerskollegiums rapport om Brexit samt svarade på frågor från riksdagsledamöter om bland annat Handel för hållbarhet, våra insatser i Liberia, Brexit, handeln med Norge, protektionism och den globala handelsutveckling.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies