House-of-Sweden.jpg

Kommerskollegium om TTIP på House of Sweden

2016-01-29

Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger deltog på fredagen vid ett seminarium om TTIP på svenska ambassaden House of Sweden i Washington.

Temat var frihandelsavtalet mellan EU och USA och vilka möjligheter TTIP kan skapa för små och medelstora företag. Man berörde även frågan om vilka tullar, lagar och regler som TTIP-förhandlingarna ska fokusera på för att uppnå ett avtal som skapar arbetstillfällen och tillväxt på båda sidor av Atlanten.

Anna Stellinger lyfte vikten av ett avtal som möter den pågående utvecklingen , en handel som påverkas av globala värdekedjor, digitalisering och den ökande tjänstehandeln.

- Hälften av världens tjänstehandel skulle vara omöjlig utan digitala flöden. Här skapas en helt ny handelsverklighet med nya affärsmodeller. Samtidigt har vi ett regelverk som sett likadan ut sedan 1990-talet. När verkligheten nu förändras finns ett gap mellan näringslivets vardag och internationella handelsregler. Det är här bland annat TTIP kommer in. Ett framåtblickande avtal mellan EU och USA är en chans att forma framtidens handelsavtal, över Atlanten men också globalt. Det är en möjlighet vi inte ska låta gå förlorad, sa Anna Stellinger.

Läs mer om seminariet och deltarna.

Lyssna på seminariet i sin helhet på ambassadens poddcastkanal.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies