Arbetstagardirektivet.jpg

Kommerskollegium kontaktpunkt och samordnare för Arbetstagardirektivet

2016-05-18

Den 21 maj 2016 träder direktivet om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare, Arbetstagardirektivet, i kraft i EU. Direktivet har ett brett tillämpningsområde som omfattar likabehandling vad gäller allt från arbetsvillkor till bostad.

Direktivet består av två delar. Den första delen gäller att säkerställa att unionsarbetstagare har tillgång till rättsliga förfaranden. Den andra delen innebär att medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ för att främja, analysera, övervaka och stödja likabehandling av unionsarbetstagare och deras familjemedlemmar utan hinder för deras rätt till fri rörlighet.

I och med att direktivet träder i kraft kommer Kommerskollegium att få ett nytt uppdrag som kontaktpunkt för motsvarande kontaktpunkter i andra medlemsstater samt att samordna berörda svenska myndigheters uppgifter i fråga om att främja likabehandling.

Mer information


Om du har frågor om Arbetstagardirektivet är du välkommen att kontakta work...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Relaterat

Om Arbetstagardirektivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies