Kvinna-med-surfplatta.jpg

Kollegiet i Europaparlamentet om tjänsterörlighet på EU:s inre marknad

2017-06-22

Onsdagen den 21 juni medverkade Kommerskollegium vid en utfrågning i Europaparlamentet om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort för att underlätta tjänsteföretags tillträde till nya marknader inom EU.

Förslaget från EU-kommissionen syftar till att förenkla administrativa förfaranden. Det kommer bland annat att sänka handelshinder som tjänsteföretag möter och underlätta samarbetet mellan myndigheter från olika medlemsländer.

Se utfrågningen i sin helhet: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20170621-0900-COMMITTEE-IMCO

För mer information kontakta enhetschef Agnès Courades Allebeck
Tel: 08-690 48 46
E-post: agnes.courad...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies