till sidan om seminariet Ensuring an Effective EGA – The Need to Include Indispensable Services

Kommerskollegium för upp tjänstehandel på agendan under miljövaruförhandlingar i WTO

2015-03-12

Under förhandlingarna kring EGA, Environmental Goods Agreement i Genève den 20 mars bjuder Kommerskollegium in till ett seminarium om att inkludera tjänster i avtalet. För närvarande handlar EGA enbart om miljövaror.

En undersökning från Kommerskollegium visar att företag som köper miljövaror allt oftare köper installation och testning i ett och samma paket. Miljövaror kan exempelvis innebära delar till vindkraftverk eller solpaneler. Men hinder i tjänstehandeln, såsom dataöverföringar, etableringar och att flytta människor över landsgränser, kan ofta vara kostsamma och komplicerade. Det kan därmed leda till ineffektivitet och förlorade handelsmöjligheter. Hinder mot handeln av tjänster utgör alltså hinder mot handeln av miljövaror. Det gäller därför att inkludera även handeln av tjänster i EGA-förhandlingarna och se över regelverket för att göra handeln med miljövaror effektivare.

Seminariet "Ensuring an Effective EGA – The Need to Include Indispensable Services" sker under lunchen den 20 mars samma dag som den plurilaterala miljövaruförhandlingen, EGA, pågår. Det riktar sig till förhandlingsdeltagarna i denna förhandling.

Mer information

Inbjudan och program

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies