TTIP-sem-maj2015.jpg

Kommerskollegium besvarade frågor om TTIP

2015-05-27

Mycket liten påverkan på rätten att reglera, anpassning av regelsystem för att underlätta handel och hantera globala utmaningar och förenklad hälsoskyddslagstiftning som inte leder till sänkt skydd. Kommerskollegium rätade ut frågetecken kring klordoppade kycklingar och andra orosmoln under ett seminarium den 26 maj.

EU befinner sig just nu mitt i förhandlingarna om ett frihandelsavtal med USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Under rubriken "TTIP i fokus" presenterade Kommerskollegium tre nya rapporter som belyser centrala förhandlingsområden: investeringsavtalet (inklusive ISDS), teknisk regelförenkling samt hälsoskyddsreglerna, SPS.

Artiklarna om investeringsskydd i handelsavtal har liten påverkan på Sveriges rätt att reglera. Det visar Kommerskollegiums utredning av artiklarna i investeringsskyddsdelen i handelsavtalet mellan EU och Kanada. I utredningen om investeringsskydd jämför Kommerskollegium artiklar i EU-Kanadaavtalet med motsvarande artiklar i USA:s modellavtal för förhandlingar om investeringsskyddsavtal.

Gällande teknisk regelförenkling konstaterar Kommerskollegium att USA och EU har ungefär samma kravnivåer, men att regelsystemen är utformade på olika sätt. En utmaning är att försöka hitta lösningar som minskar olikheterna i regler så att handeln underlättas utan att viktiga kravnivåer påverkas negativt.

I en ny utredning om hälsoskyddsregler kartläggs och analyseras hur hälsoskyddsregler för säkra livsmedel, djurhälsa och växtskydd behandlas i TTIP-förhandlingarna mellan EU och USA.

Mer information

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies