verksamhet1.jpg

Kommande handelsmöte Sverige-Indien – vilka handelshinder ska tas upp?

2017-03-07

I maj kommer ett så kallat blandkommissionsmöte på ministernivå att äga rum mellan Sverige och Indien. Under mötet kommer olika handelshinder att diskuteras. Om ert företag upplever handelshinder eller hinder för investeringar, som ni vill ska diskuteras under mötet, beskriv gärna dessa i bifogad enkät.

Kollegiets arbete med att inför mötet samla in uppgifter om handelshinder sker på uppdrag av Utrikesdepartementet.

Förutom upplevda handelshinder vill vi gärna veta hur ni ser på Indien som handelspartner (marknad/leverantör/investeringsland) samt om ert företag har synpunkter på hur Indien genomför sina åtaganden inom WTO.

Kollegiet välkomnar svar via enkäten nedan senast den 27 mars 2017. Enkätsvaren får gärna vara på engelska.

Frågor besvaras av Annika Widell:
Tel: 08.690 48 44
E-post: annika....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies