business.jpg

Kartläggning av företagens hinder för utrikeshandel

2016-03-16

Vad hindrar Sveriges utrikeshandel? Inom de närmaste veckorna kommer åtskilliga företag få besvara den frågan när Kommerskollegium låter genomföra en större SCB-undersökning. Även företag som inte har så omfattande export och import för komma till tals. Undersökningen är en del av regeringens exportstrategi.

Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att genomföra en stor kartläggning av vilka hinder och svårigheter som företagen stöter på i sin export och import. Vilka problem stöter de på? Var är problemen som störst? Också företag som idag inte har någon utrikeshandel ingår i undersökningen för att få reda på vad som hindrar dem från att exportera och importera. Svaren ska ge regeringen ett aktuellt underlag för handelspolitiska prioriteringar och också för arbetet med att påverka EU:s regler för den inre marknaden.

För sju år sedan genomförde Kommerskollegium en motsvarande undersökning. Jämfört med den har det kommit till nya frågor som rör dataflöden och e-handel. Parallellt med den stora intervjuundersökningen genomför kollegiet djupintervjuer och samlar in exempel på hur handelshinder kan slå mot företagens verksamhet. Kontakta gärna projektledningen med tips om eller berättelser om hinder i utrikeshandel.

Frågor om undersökningen besvaras av:

Ingrid Lindeberg, projektledare
E-post: ingrid.l...@kommers.se
Tel: 08-690 48 66, 073-424 48 66

Petter Stålenheim
E-post: petter.st...@kommers.se
Tel: 08-690 48 49

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies