Handskak3.jpg

Investeringsförhandlingar avslutade mellan EU och Singapore

2014-10-21

Nu har EU och Singapore slutfört förhandlingarna om det investeringskapitel som ska ingå i det kommande frihandelsavtalet mellan EU och Singapore.

Frågan om investeringsskydd har förhandlats separat. Nu vidtar en juridisk granskning av texten. Därefter kan EU och Singapore formellt avsluta förhandlingarna.

Övriga delar av frihandelsavtalet har redan paraferats. Avtalstexten ska sedan i sin helhet översättas, undertecknas och godkännas av EU-parlamentet.

Frågor om frihandelsavtalet mellan EU och Singapores besvaras av:
Annika Widell, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 44
E-post: annika....@kommers.se

Mer information:

Läs Europeiska kommissionens nyhet om de avslutade investeringsförhandlingarna

Läs Europeiska kommissionens faktablad om investeringar i frihandelsavtalet mellan EU och Singapore

Läs frihandelsavtalet mellan EU och Singapore

Läs beskrivning av övriga delar av frihandelsavtalet mellan EU och Singapore

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies