fyr.jpg

Inremarknadsguide och helpdesk för kommuner – ett stöd i att tänka EU-rätt

2011-12-19

Kommuner är en del av EU:s inre marknad och en stor del av kommunens verksamhet påverkas av EU-rätten. För att hjälpa kommuner att tillämpa EU-rätten korrekt, har Kommerskollegium tagit fram en inremarknadsguide speciellt inriktad på den kommunala verksamheten.

I guiden finns kortfattad information om grundläggande rättsprinciper, rättspraxis samt viktigare bestämmelser i EU-fördraget. Områden inom den kommunala verksamheten där EU-rätten har särskild betydelse, som miljö-, livsmedels- samt plan- och byggfrågor, behandlas särskilt, liksom offentlig upphandling och statsstöd. Dessutom beskrivs olika hjälpmedel som kan underlätta för kommunerna att på ett korrekt sätt tillämpa EU-rätten.

Kommerskollegium har dessutom öppnat en särskild helpdesk där tjänstemän på myndigheter och kommuner kan ställa EU-rättsliga frågor. Helpdesken är tillgänglig på telefon 08-690 49 80 eller genom e-post till euhel...@kommers.se.

 

Publikation: Inremarknadsguide för kommuner
Ladda ner (PDF) 

Seminarier
I anslutning till att Inremarknadsguide för kommuner publiceras inbjuder Kommerskollegium och Sveriges Kommuner och Landsting till seminarier på fyra orter i Sverige. Seminarierna i Göteborg (25 januari 2012) och Malmö (2 februari 2012) återstår.
Inbjudan med program och anmälningsinformation (PDF)

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies