im-guiden.jpg

Inremarknadsguide för myndigheter i ny upplaga

2014-09-29

EU-rätten och den fria rörligheten berör alla myndigheter. De har en viktig roll i att få den fria rörligheten att fungera. Kommerskollegiums Inremarknadsguide för myndigheter syftar till att vara ett stöd i den rollen. Nu finns guiden i en ny, omarbetad upplaga.

För att EU:s inre marknad ska fungera, med möjligheten för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt, har EU-länderna kommit överens om vissa grundläggande EU-rättsliga principer samt gemensamma regler. Inremarknadsguide för myndigheter tar upp de grundläggande rättsprinciper som styr EU:s inre marknad och bestämmelser som följer direkt av EU-fördraget.

- I guiden förklarar vi hur EU:s regelverk är utformat och på vilket sätt det kan påverka myndigheters arbete. Genom konkreta exempel från svenska myndigheters praxis vill vi visa hur det på ett enkelt och praktiskt sätt går att beakta EU-rätten, oavsett om det handlar om myndighetsutövning eller andra typer av myndighetsärenden, säger Olivier Linden, utredare vid Kommerskollegium.

Förhoppningen är att guiden ska vara till nytta både för jurister och andra tjänstemän vid myndigheter – exempelvis vid utformandet av föreskrifter, handläggning av tillstånd, tillsyn av olika slag och beslut i olika ärenden.

Mer information
Inremarknadsguide för myndigheter 2014
Så ger Kommerskollegium stöd till myndigheter och kommuner 

Frågor besvaras av:

Om Inremarknadsguiden:
Olivier Linden, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 31
E-post: olivier...@kommers.se

Myndigheter är även välkomna att kontakta Kommerskollegiums EU-helpdesk i inremarknadsfrågor:
Tel: 08-690 49 80
E-post: euhel...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies