no-transfer-no-production.jpg

Ingen produktion utan dataöverföringar

2015-03-17

Effektiv produktion av varor är beroende av att data kan flyttas från a till b. Det gäller särskilt när produktionen är utspridd i olika länder, i så kallade globala värdekedjor. Onödiga dataskyddsregler kan därför bli betungande för tillverkningsföretag och påverka deras konkurrensmöjligheter. Detta visar Kommerskollegiums rapport No Transfer, No Production.

Dataöverföringar är viktiga för alla företag, inte bara för högteknologiska IT-bolag. Varuproduktionen som idag är helt digitaliserad är högst beroende av dataöverföringar och behovet kommer att öka ytterligare. I takt med att tillverkningsindustrin blir alltmer tekniskt avancerad kommer tekniker som 3D-printning att kräva ökad överföring av data. Detsamma gäller behovet av att flytta personlig information.

Enligt rapporten kan produktionens effektivitet påverkas då dataöverföring begränsas. Det i sin tur inverkar på beslut om var produktionen ska ske och vilka företag som kan delta i produktionsprocessen.

– Att begränsa dataöverföringar för mycket kan påverka tillverkningsindustrins möjligheter att konkurrera. Det är viktigt att man tar det faktum i beaktande vid diskussioner om hur data ska regleras, även i handelsavtal, säger Magnus Rentzhog, ämnesråd på Kommerskollegium.

Mer information

Frågor besvaras av Magnus Rentzhog, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 51
E-post: magnus.r...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies