making-trade-happen.jpg

Ingen handel utan personrörlighet

2013-06-26

För att varor och tjänster ska kunna röra sig över gränserna behöver även människor kunna göra det. I en ny rapport beskriver Kommerskollegium varför personrörlighet ofta är en förutsättning för en fungerande utrikeshandel.

Svenska företags verksamhet blir allt mer internationell och med detta följer ett ökat behov för anställda i företag att färdas in till och ut ur Sverige. Det handlar om att förbereda, åtfölja och leverera varor och tjänster. Ibland behövs korta besök för att träffa kunder, ibland längre utstationeringar för att praktisera på utlandskontor eller för att bygga upp ny verksamhet. Ett svenskt företags framgångar på en exportmarknad kan även underlättas om företaget också i Sverige anställer personer som kommer från landet i fråga och bär på kunskap om dess marknad.

Kommerskollegiums nya rapport bygger bland annat på intervjuer med svenska företag som bedriver internationell verksamhet. Företagen har olika behov och upplevelser, men är ense om att såväl verksamheten i Sverige som utrikeshandeln ofta är helt beroende av att såväl anställda som potentiella nyrekryteringar kan röra sig mellan länder. Det finns stort utrymme för förenklingar i många länders regelverk. Det kan ta lång tid och kräva stor pappersexercis att få visum och arbetstillstånd. Att underlätta för människors resor skulle underlätta och främja företagens utrikeshandel.

Mer information:

Frågor besvaras av Henrik Jonströmer, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 23
E-post: henrik.jo...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies