processer.jpg

Ingen handel utan dataöverföring

2014-01-27

Idag kräver nästan alla affärstransaktioner mellan länder överföring av data. Dataskyddet behöver därför utformas så att det inte i onödan försvårar eller fördyrar internationell handel. I ett antal fallstudier som Kommerskollegium presenterar i en ny studie kan vi se en risk för sådana effekter med dagens regler.

Dagens handel är alltmer beroende av internetbaserade lösningar för marknadsföring, försäljning, distribution och betalning. Möjligheter att överföra data är därför nödvändiga för den internationella handeln. Dataöverföring har även blivit en central fråga i olika handelsförhandlingar. I Kommerskollegiums studie "No transfer, no trade" finns 15 fallstudier av hur företag är beroende av dataöverföringar för att sälja och leverera sina produkter samt förbättra interna processer. Studien visar att det är viktigt att tillåta dataöverföringar men att det även är viktigt att reglera hur data används och sprids. Företagen behöver kunna skydda privat data eftersom det skapar tillit till internetbaserad handel, men om dataskyddet är för strikt kan det påverka företags affärsmöjligheter negativt, skapa höga anpassningskostnader och hämma innovation.

Mer information:
Läs studien: No transfer, no trade

Frågor besvaras av:
Magnus Rentzhog, Kommerskollegium
E-post: magnus.r...@kommers.se
Telefon: 08-690 48 51

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies