bygge2.JPG

Importlicens för järn- och stålimport upphör

2012-12-21

Från och med 1 januari 2013 upphör krav på importlicens för järn- och stålimport från alla länder utanför EU. Det enda licenskrav som kommer att finnas kvar gäller import av järn och stål från Kazakstan där EU kvoterar viss stålimport.

Den allmänna stålövervakningen av järn- och stålprodukter har inneburit att företag har varit tvungna att ansöka om licens för att kunna importera dessa varor. När den allmänna stålövervakningen nu försvinner innebär det också att licenskraven upphör.

Mer information:

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies