container1.jpg

Importförbud av varor från Krim och Sevastopol

2014-06-27

Sedan den 25 juni råder ett importförbud till EU av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, se förordning (EU) nr. 692/2014. Det är även förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiella tjänster eller försäkringar i samband med import av sådana varor.

Till och med den 26 september 2014 finns det dock möjlighet att fullfölja handelsavtal som ingåtts före den 25 juni. Undantag kan även ges för varor som omfattas av förmånssystem eller associeringsavtalet mellan Ukraina och EU.

Stats- och regeringscheferna i den Europeiska unionen har kraftfullt fördömt den Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Sanktioner har införts under våren i form av resebegränsningar och frysningar av tillgångar och ekonomiska resurser för personer som anses vara en del i detta.

Läs mer om övriga restriktioner avseende Ukraina

Frågor besvaras av:
Joanna Tillberg, Kommerskollegium
E-post: joanna.t...@kommers.se
Telefon:
08 690 4928

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies