fjader.jpg

Importera insatsvaror tullfritt – ansök om tullsuspension

2013-07-15

Nu är det dags att ansöka om tullfrihet eller reducerad tull för insatsvaror. Senast den 30 augusti behöver vi din ansökan för varor som blir tullfria från 1 juli 2014.

Tullsuspension innebär att gällande importtull för en vara enligt EU:s tulltaxa upphävs för en bestämd tid eller tills vidare. Import till EU från alla länder kan då ske utan tull eller ibland till en lägre tull än den normala. I vissa fall gäller förmånen inom ramen för en viss importvolym (tullkvot).

Varor som är aktuella för tullsuspension är råvaror och insatsvaror till industrin. Suspension kan också ges för färdigvaror av typen maskiner som ska användas i tillverkningsprocessen, men däremot inte för rena konsumentvaror.

För att ansöka om tullsuspension eller tullkvot för en vara krävs att:

  • varan är en insatsvara till industrin
  • det inte finns någon tillverkning inom EU (eller Turkiet) av samma eller liknande vara
  • den tull som skulle ha tagits ut uppgår till minst 15 000 euro per år
  • varan inte omfattas av ett ensamrättsavtal

Hittills under 2013 har fyra svenska företag beviljats tullfrihet för insatsvaror som annars är tullbelagda. Uppskattningsvis kommer berörda företag tillsammans spara upp mot 1,2 miljoner euro per år till följd av tullfriheten för de insatsvaror som de behöver i sin produktion.


Mer information


Frågor besvaras av Anna Hallam, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies