GVC-and-trade-negotiations.jpg

Hur globala värdekedjor påverkar handelsförhandlingar

2015-04-16

Ökad medvetenhet om globala produktionsstrukturer kan ge effektivare handelsförhandlingar, enligt ny rapport från Kommerskollegium.

Under senare år har de ekonomiska konsekvenserna av globala värdekedjor diskuterats flitigt internationellt. En aspekt som dock inte har analyserats särskilt mycket är hur handelsförhandlingar påverkas av förändrade handelsmönster.

Rapporten analyserar hur olika drivkrafter, relaterade till framväxten av globala värdekedjor, påverkar handelsförhandlingar, till exempel de pågående förhandlingarna mellan EU och USA (TTIP). Den belyser möjliga konsekvenser för handelsförhandlingar av att produktionsstrukturen förändras från att vara nationellt baserad till att ske i globala produktionsnätverk.

Förhoppningen är att en ökad medvetenhet om dessa frågor ska förbättra möjligheterna att nå resultat i handelsförhandlingar.

Mer information

Frågor besvaras av Per Altenberg, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 26
E-post: per.alt...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies