mindthegap.jpg

Välbesökt seminarium uppmärksammade gapet mellan EU:s handelspolitik och företagens verklighet

2015-03-04

Den 3 mars höll Kommerskollegium och Sveriges permanenta EU-representation ett gemensamt seminarium i Bryssel.

Seminariet riktade strålkastarljuset på glappet mellan företagens verklighet i en global produktionsstruktur och EUs handelspolitik. Glappet illustrerades med konkreta näringslivsexempel där företagens behov av dataflöden, personrörlighet och hållbara insatsvaror till världsmarknadspriser stod i centrum.

På seminariet underströk EUs handelskommissionär Cecilia Malmström vikten av att EUs handelspolitik är i fas med förändringar i handelsutvecklingen och refererade till den nya handelspolitiska strategi som kommissionen avser lägga fram i höst. Även Oscar Stenström, statssekreterare på Näringsdepartementet, betonade att handelspolitiken måste ta hänsyn till företagens förändrade verklighet för att främja Europas konkurrenskraft.

Med avstamp i Kommerskollegiums presentationer diskuterade en panel bestående av representanter från Business Europe, European Services Forum, DG Trade, Europaparlamentet samt tyska Siemens, hur de arbetar med frågorna idag och hur stort gapet mellan näringsliv och lagstiftning är.

Ett stort antal deltagare från andra EU-medlemsstater, EU-kommissionens berörda generaldirektorat, europeiskt och svensk näringsliv, intresseorganisationer och media bidrog till att göra den efterföljande diskussionen livlig.

Mer information

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies