Help-wanted.jpg

Hjälp EU förbättra databasen för nya regler för produkter

2012-06-28

I EU-kommissionens så kallade TRIS-databas samlas EU-ländernas förslag till nya produktregler. Syftet är att ge möjlighet att granska förslagen så de inte skapar onödiga hinder för handeln inom EU. Nu uppmuntrar kommissionen intressenter att skicka in synpunkter på hur databasen ska se ut och fungera i framtiden.

Via TRIS-databasen kan du som arbetar på branschorganisation, företag, myndighet, eller av annan anledning är intresserad, prenumerera på förslag på nya produktregler inom en viss sektor. De nya regelförslagen kommer då direkt till din e-post. Via databasen går det också att söka efter specifika förslag. Det är öppet för alla att lämna synpunkter på förslagen. I Sverige skickas dessa till Kommerskollegium som samordnar synpunkter från svenska aktörer.

Kommissionen arbetar för närvarande med att uppdatera och förbättra TRIS-databasen och efterlyser därför förslag på hur databasen kan förbättras. Kommissionen vill ha svar på följande frågor:

- Vad fungerar bra?
- Vad behöver förbättras?
- Behövs något mer i databasen?
- Behövs det någon ny funktion i databasen?

Kommissionen behöver svar snarast till e-postadressen Dir83-189...@ec.europa.eu, ange ämnesrad "98/34/EC public website and services feedback". Svaren bör vara på engelska.

Mer information

Läs mer om anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies