wto.jpg

Viktig uppgörelse vid WTO:s ministermöte

2013-12-09

Vid WTO-ministermöte på Bali lyckades WTO:s medlemsländer nå den första uppgörelsen sedan WTO bildades 1995. Uppgörelsen omfattar många frågor som är viktiga för världshandeln och som kan ge världsekonomin en nödvändig injektion. Den innehåller tre huvuddelar; förenklade handelsprocedurer, jordbruksfrågor samt ett antal utvecklingsfrågor.

Avtalet om förenklade handelsprocedurer innebär att handel över gränserna blir betydligt smidigare och mindre kostsam eftersom krånglig tulladministration och byråkrati minskas.

På jordbruksområdet beslutades om ett tillfälligt skydd av utvecklingsländers subventionerade lagringsprogram för livsmedelsförsörjning, samt om förenklad hantering av tullkvoter för att underlätta handeln med jordbruksprodukter. En deklaration om minskade exportsubventioner antogs också.

Bland utvecklingsfrågorna återfinns ett beslut om att inrätta en så kallad översynsmekanism för WTO-avtalens bestämmelser om särskild och differentierade behandling av utvecklingsländer. Beslutet kan förhoppningsvis göra det lättare för utvecklingsländer att använda sig av den flexibilitet och de möjligheter till tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad som ryms inom WTO-systemet. Fyra frågor som särskilt har prioriterats av de minst utvecklade länderna (MUL) har också beslutats. Besluten rör preferentiella ursprungsregler, tull- och kvotfritt marknadstillträde för export från MUL, särskilda förmåner för tjänsteexport från MUL samt frågor relaterade till bomull.

 

Mer information:
Kommerskollegium om… WTO:s uppgörelse vid ministermötet på Bali


Frågor besvaras av:


Handelsprocedurer
Pegah Sheikhan, Kommerskollegium
E-post: Pegah.S...@kommers.se
Telefon: 08-690 48 74 

Jordbruk
Kristina Olofsson, Kommerskollegium
E-post: kristina....@kommers.se
Telefon: 08-690 48 83

Utvecklingsfrågor
Anna Graneli, Kommerskollegium
E-post: anna.g...@kommers.se
Telefon: 08-690 48 72

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies