online-trade-offline-rules.jpg

Hinder för e-handel kartlagda

2015-05-05

Konsumenter och företag ska kunna köpa och sälja varor och tjänster inom EU utan att möta omotiverade hinder – även digitalt. Men det finns fortfarande en rad hinder som håller tillbaka den gränsöverskridande e-handeln i EU. Kommerskollegium kartlägger dem i en ny rapport.

E-handelsmarknaden har på senare år genomgått stora förändringar. Försäljningen sker genom nya kanaler och mängden tjänster som erbjuds online ökar ständigt. Men regelverket hänger inte alltid med den snabba utvecklingen. Rapporten visar också att flera länder har lagstiftat mot vissa e-handelsmodeller för att hindra att de stör mer traditionella handelsformer.

E-handeln mellan EU:s medlemsländer är fortfarande liten jämfört med inhemsk e-handel. Det beror bland annat på att företag stöter på olika typer av handelshinder. De olika EU-ländernas lagstiftning för till exempel produktmärkning och momsregler kan skilja sig åt, vilket kräver att företag måste anpassa sig till varje marknad.

Företag har också svårt att avgöra vilken lagstiftning som gäller för exempelvis hanteringen av kunduppgifter eller formuleringen av köpvillkor – sitt eller konsumentens hemland.

- Flera hinder för e-handel är på väg att lösas, men företag kan fortfarande stöta på flera hinder i olika delar av försäljningskedjan när de säljer till andra länder, säger Olivier Linden, ämnesråd vid Kommerskollegium, som har gjort kartläggningen tillsammans med Ola Landström och Philip Levin.

- Det kan till exempel röra sig om att reglerna för konsumentskydd i vissa avseenden skiljer sig åt mellan länderna eller olika typer av hinder mot betalningar.

Flera av problemen som e-handlarna stöter på beror inte på lagstiftning, utan på hur marknaden fungerar. Det kan handla om kostnaden för att skicka paket över gränser eller villkoren som de stora datatjänstföretagen som i det närmaste har monopol på vissa tjänster ställer upp.

- För att e-handelsmarknaden i EU ska kunna fungera som en enda marknad behöver både lagstiftarna, på nationell och EU-nivå, och företagen, tänka nytt för att få bort omotiverade hinder och se till att nya inte uppstår, säger Olivier Linden.

Mer information

Frågor besvaras av:

Olivier Linden
Tel: 08-690 48 31
E-post: olivier...@kommers.se

Ola Landström
Tel: 08-690 48 25
E-post: ola.lan...@kommers.se

Philip Levin
Tel: 08-690 49 48
E-post: Philip...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies