virke_ryssland.jpg

Handelsstatistik per land nu tillgänglig för helåret 2018

2019-03-04

Hur mycket skogsprodukter exporterades från Sverige till ett visst land? Vilka är de varor vi handlade mest med i Sveriges handel med Tyskland, Kina eller Norge 2018? Nu är Kommerskollegiums handelsstatistiska landfaktablad uppdaterade för hela år 2018.

Landfaktabladen ger information om den totala exporten och importen av varor per land. De visar också vilka varugrupper och produkter som är de viktigaste i Sveriges handel med just det landet. Det går också att välja ut en region för att se hur den svenska varuhandeln ser ut med till exempel EU-länderna totalt.

Ladda ner landfaktabladen 

Frågor besvaras av:
Petter Stålenheim
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies