Saudiarabien.jpg

Handelsmöte Sverige-Saudiarabien – vilka handelshinder bör tas upp?

2019-11-04

Har ditt företag stött på någon svårighet när ni gjort affärer med Saudiarabien? Det kan till exempel gälla tullhantering, skatter, licenser, krav på lokalt innehåll eller tjänstehandel och investeringar.

I januari 2020 kommer Sverige och Saudiarabien att hålla ett möte på ministernivå för att diskutera problem och underlätta handeln mellan länderna. Kommerskollegium har fått i uppdrag av Utrikesdepartementet att inför mötet sammanställa de problem som svenska företag upplever i handeln med Saudiarabien.

Om ditt företag har stött på någon svårighet när ni gör affärer med eller i Saudiarabien uppskattar vi om ni kan beskriva problemet/problemen tydligt för oss.

Vi vill också gärna ta del av era erfarenheter av den saudiska investeringsmyndighetens (SAGIA) nyinrättade ”one-stop shop”.

Mer information och stöd för att lämna synpunkter

Information in English

Vi behöver ert svar senast 25 november.

Synpunkterna skickas till Kommerskollegiums utredare Emma Sävenborg, på mejladress: emma.sa...@kommers.se.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies