Georgien och Moldavien tar ett steg närmare EU

2013-12-03

Under Östliga Partnerskapets toppmöte i Vilnius, har EU paraferat frihandelsavtalen med Georgien och Moldavien. Frihandelsavtalen förhandlades färdigt i somras och skapar förutsättningar för ett ökat samarbete mellan avtalsparterna. De etablerar även ett djupt och omfattande frihandelsområde mellan EU och de två länderna. Nu finns utkast till avtalstexterna att läsa, se länkar till höger.

Frihandelsavtalen innebär gradvis liberalisering av varuhandeln, underlättnader för tjänstehandeln och bättre förutsättningar för att investera i Georgien och Moldavien för svenska företag. Förenkling av handelsprocedurer och anti-korruption åtgärder ingår också. Ett viktigt mål med avtalet är att underlätta för de två länderna att komma närmare EU genom att anpassa sina lagstiftningar till EU:s i ett stort antal sektorer såsom sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS), bedömning av överensstämmelse för industriprodukter, immateriellrätt, offentlig upphandling och tjänstesektor. Detta kommer att underlätta den bilaterala handeln och investeringar samt den ekonomiska integrationen med EU:s inre marknad.

Frihandelsavtalen är ett så kallad Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) och är en del av Associeringsavtalen mellan EU och Georgien samt Moldavien. Paraferingen betyder att förhandlingarna är officiellt avslutade. Nu ska avtalet översättas och en rad administrativa processer sker inför underteckningen som förväntas äga rum under 2014.

 

Mer information
Läs mer om DCFTA mellan EU och Georgien samt Moldavien på Kommerskollegiums webbplats.

För statistik över Sveriges handel med Georgien och Moldavien, se Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad

Frågor besvaras av:
Anamaria Deliu, Kommerskollegium:
Tel: 08-690 49 13
E-post: anamari...@kommers.se

 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies