kretskort.jpg

Genombrott i förhandlingarna om Informationsteknikavtalet ITA

2014-11-14

I samband med APEC-mötet i Peking tidigare i veckan kom USA och Kina överens om viktiga utestående frågor som gäller förhandlingarna av ett uppdaterat avtal om nolltullar på IT-produkter. Detta är ett viktigt steg på vägen i förhandlingarna som nu kommer att kunna återupptas i Genève mellan 54 av WTO:s medlemmar.

Ett uppdaterat ITA kommer att få stor betydelse för Sverige. Tullarna kommer att avskaffas för fler produkter vilket kommer att kunna medföra ökad konkurrenskraft för den svenska exporten och lägre priser för svenska konsumenter.

Exempel på nya IT-produkter som genom ITA kan bli tullfria är bland annat den nya generationens halvledare (MCO:er), viss medicinsk utrustning, avancerade mät- och kontrollinstrument samt vissa elektriska och elektroniska apparater och komponenter med anknytning till IT.

Enligt EU-kommissionen uppgick världshandeln år 2013 gällande de produkter som ingår i avtalet, till 1100 miljarder euro, vilket innebär nästan 10 procent av världshandeln. Genom en uppdatering av ITA förväntas världshandeln öka med 70 procent. För EU beräknas exporten för de nya produkterna som kan komma att ingå i ett uppdaterat ITA uppgå till ca 82 miljarder euro. Importen beräknas uppgå till ca 68 miljarder euro.

Bakgrund

Efter plurilaterala förhandlingar mellan ett antal intresserade WTO-medlemmar var Informationsteknikavtalet, ITA, klart i april 1997. Avtalet innebär att de produkter som ingår i avtalet kan importeras tullfritt (nolltullar) i de länder som anslutit sig till avtalet. Exempel på produkter som ingår är datorer, halvledare och utrustning för telekommunikation.

Antalet länder som anslutit sig till ITA har gradvis ökat, idag har 52 deltagare anslutit sig till avtalet vilket totalt representerar 80 WTO-medlemmar (de 28 EU-medlemmarna räknas som en ITA-deltagare). Dessa länder svarar idag för omkring 96 procent av världshandeln med informationsteknikprodukter.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies