formul%c3%a4r-export-livsmedel.jpg

Fyll i formuläret och förenkla företagets export

2018-05-23

Har ditt företag stött på problem vid export av livsmedel, foder eller jordbruksprodukter utanför EU? Till exempel krångliga märkningsregler, produktkrav eller tidsödande godkännandeprocedurer? Berätta det för oss!

Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, arbetar aktivt med att minska handelshindren i företagens internationella handel. Det kan till exempel gälla USA, Kina och Japan. Vi ger svenska regeringen underlag i handelsförhandlingar och inför möten på ministernivå med enskilda länder.

Kommerskollegium har också möjlighet att driva på för att EU ska ta upp problem i sina kontakter med länder där handelshindren finns. EU-kommissionen, EU-länderna och europeiska branschorganisationer har ett samarbete för att förbättra exportmöjligheterna till länder utanför EU. Tillsammans identifierar vi viktiga handelshinder för produkter från EU, bl.a. för livsmedel. EU-kommissionen har sedan kontakter med myndigheterna i de länder där företagen har stött på problem och försöker hitta lösningar som gör det enklare att exportera. Så har ditt företag stött på ett hinder i något land utanför EU, fyll i formuläret nedan.

Givetvis återkopplar vi till ditt företag om vilka möjligheter vi ser att ta upp problemet och vilket resultat kontakterna med exportmarknadens myndigheter ger.

Fyll i formuläret här

Vid frågor kontakta:
Lina Kamara, 08-690 48 94, lina.k...@kommers.se
Kristina Olofsson, 08-690 48 83, kristina....@kommers.se
Catharina Rosqvist, 08-690 48 03, catharina...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies