Fungerar EU:s regelverk bra för ditt företag?

2011-04-11

Eller tycker du att de behöver förbättras? Fler svenska representanter behövs till den europeiska företagspanelen/European Business Panel (EBPT). I panelen kan du som företagare direkt till EU-kommissionen lämna information om hur regelverken påverkar företagsklimatet.

Just nu finns cirka 3600 deltagare i den europeiska företagspanelen, vilka företräder företag av alla storlekar och i alla branscher runt om i Europa. Som panelmedlem deltar du i korta enkäter om olika regelverk som påverkar företag. Enkäterna skickas ut 6-8 gånger per år och kan vanligtvis besvaras på cirka 5-10 minuter. Frågeformulären finns på svenska och på de flesta andra EU-språk. Kommerskollegium är koordinator för den svenska delen av panelen och besvarar dina frågor kring denna.

Anmäl dig till panelen på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_en.htm

Läs i det senaste numret av EU-kommissionens ”Single Market News” om vad andra företagare tycker om sitt deltagande i panelen:
http://ec.europa.eu/internal_market/smn/smn59/docs/ebtp_en.pdf

Har du frågor om panelen kontakta Helena Detlof, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 12
E-post: helena....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies