Fullsatt på KRUS och kollegiets EU-rättsutbildning

2011-05-04

Förra veckan anordnade Kommerskollegium i samarbete med Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS) en utbildning i EU-rätt för myndigheter. Utbildningen samlade 25 deltagare och med tanke på det stora intresset blir det troligtvis en fortsättning.

Utbildningen erbjuder svenska myndigheter en vägledning i den inre marknadens grundläggande regelverk och administrativa krav. Att EU-rätten är vid och bred vittnar schemat om. På dagordningen stod bland annat centrala principer om EU-rättens företräde, regler för den fria rörligheten för varor och tjänster och exempel från EU-domstolen.

Kommerskollegium som dagligen hanterar remisser och ger råd till myndigheter märker att EU-rätten är ett svårt område för myndigheter och det råder i allmänhet dålig kännedom om hur man tillämpar de olika regelverken, till exempel 98/34-direktivet och tjänstedirektivet.

- Efterfrågan på den här typen av utbildningar är stor, vi fick till och med tacka nej till intresserade då utbildningen var fulltecknad. Detta var ju den första utbildningen av det här slaget så det kommer med säkerhet att bli fler tillfällen längre fram, säger Fritz Steneberg som håller i utbildningen på Kommerskollegium.

Även Petra Göransson, utvecklingsstrateg på KRUS, har sedan länge sett ett behov av
kompetensutveckling inom det här området och hon är glad över att den här typen av kurser nu har börjat anordnas.

Det finns också intresse från flera myndigheter om skräddarsydda utbildningar inom separata sakområden. Boverket är en av dessa myndigheter. Henrik Barrdal, jurist på Boverket:

- Förutsättningarna förändras hela tiden och det är ofta svårt att hålla reda på hur vi bör agera utifrån de bestämmelser och direktiv som styr den inre marknaden, till exempel tjänstedirektivet. Centralt för just oss är till exempel standardisering och harmonisering av olika byggprodukter.

Henrik Barrdahl var en av deltagarna i Kommerskollegiums och KRUS utbildning och han skulle välkomna liknande, återkommande utbildningsdagar med fokus på aktuella EU-rättsliga frågor.

Övriga deltagare kom bland annat från Jordbruksverket, Läkemedelsverket och Swedac. 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies