jordglob_av_glas.JPG

Frukostmöte 5 november: Mycket står på spel vid WTO-mötet på Bali

2013-10-24

Vid WTO-ministermötet på Bali i december behöver man nå ett konkret resultat i det så kallade Balipaketet - som omfattar ett antal frågor som tidigare ingått i den så kallade Doharundan – bl.a. ett avtal om förenklade handelsprocedurer. Om man inte lyckas komma överens kan det få stor betydelse för WTO och det multilaterala handelssystemet. Kommerskollegiums frukostmöte 5 november tar upp Balimötet och de frågor som ska förhandlas.

Mer information

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies