Handskak3.jpg

Frukostmöte 24 januari: Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter

2014-01-14

EU har frihandelsavtal med ett stort antal länder vilket skapar affärsmöjligheter för svenska företag. Nyligen har avtal med Centralamerika och Peru/Colombia trätt i kraft och avtalet med Kanada är färdigförhandlat.

Kommerskollegium bjuder in till ett frukostmöte om vad frihandelsavtal innehåller och hur kan företag använda dem, samt vilka förhandlingar om nya avtal pågår och hur kan företag påverka processen.

Läs mer

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies