EU-japan.jpg

Frihandelsavtalet EU-Japan i hamn

2017-12-08

Idag slutfördes förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Japan. Kommissionen gör bedömningen att detta är det största bilaterala handelsavtal som man förhandlat fram och avtalet väntas leda till stora möjligheter för handel och investeringar.

Tullarna avvecklas för både import och export av varor förutsatt att avtalets ursprungsregler följs. Exempelvis kommer huvuddelen av de tullar som EU:s företag betalar vid export till Japan idag, cirka en miljard euro per år, att avvecklas. Andra exempel på nya möjligheter gäller offentlig upphandling. Europeiska företag kommer att få större tillgång till 48 stora japanska städer samt den viktiga järnvägssektorn. Vidare väntas stärkt samarbete på flera områden, bland annat hållbar utveckling.

Frågorna om investeringsskydd och tvistlösning för investeringsskydd ingår inte i avtalet. Dessa kommer EU och Japan att fortsätta diskutera.

Vad händer nu?

Nu påbörjas en legal granskning av avtalstexten. Därefter ska texten översättas till de 23 övriga officiella EU-språken samt till japanska. Kommissionen kommer sedan att skicka avtalet för godkännande i Europaparlamentet samt av medlemsstaterna. Målet är att avtalet ska kunna träda ikraft innan slutet av kommissionens nuvarande mandat 2019.

Bakgrund

Under toppmötet mellan parterna i juli kunde en principöverenskommelse slutas. Vissa detaljer återstod då att lösa, men målet var att kunna avsluta förhandlingarna innan årsskiftet, något man nu lyckats med.

Mer information från EU-kommissionen

Nyheten: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1767

Informationssida om avtalet: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies