fartyg.jpg

Frihandelsavtalet mellan EU-Kanada färdigförhandlat

2014-08-07

I veckan slutfördes det slutliga tekniska arbetet i frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Detta innebär att avtalet nu är klart. Parterna etablerar ett frihandelsområde där tullarna för industrivaror tas bort och minst 90 procent av handeln med jordbruksvaror liberaliseras.

Frihandelsavtalet, som kallas för Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) är en av de mest omfattande som EU har förhandlat hittills. Förutom att avskaffa tullarna kom parterna bland annat överens om att minska de icke-tariffära handelshindren, förbättra marknadstillträdet i tjänstesektorn samt underlätta företags deltagande i offentlig upphandling.

Parterna nådde en principöverenskommelse i oktober 2013, men en del tekniskt arbete runt avtalstexten behövdes vilket nu är klart. Nästa steg är att avtalet ska paraferas och undertecknas av parterna.

Läs mer

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies