Illustration av handelsavtalet

Avtalet EU-Vietnam öppnar för ökad handel med ASEAN

2015-08-05

Frihandelsavtalet med Vietnam är det mest omfattande som EU slutit med ett utvecklingsland. Det är också det andra frihandelsavtalet som EU slutit med ett land inom ASEAN, där avtalet med Singapore (2014) var det första. Dessa två avtal kan stå som modell för och fungera som byggstenar i ett framtida region-till-region avtal mellan EU och ASEAN.

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam omfattar tullsänkningar av 99 procent av alla tullar på bägge sidor, åtaganden om öppnande av tjänstesektorn, regler för investeringar och offentlig upphandling, samt även ett kapitel för hållbar utveckling. Det innehåller även åtaganden om bl.a. tekniska handelshinder, sanitära och fytosanitära åtgärder, immaterialrätt och statsägda företag.

Avtalet har förhandlats fram under två och ett halvt år. Den 4 augusti meddelade EU-kommissionens handelsminister Cecilia Malmström och Vietnams handelsminister Vu Huy Hoang att man kommit överens om ett frihandelsavtal. Under hösten kommer återstående tekniska detaljer förhandlas av parterna. Efter att man löst dessa kommer avtalet genomgå en juridisk granskning innan det presenteras för Europeiska rådet och EU-parlamentet. Först därefter kan avtalet komma att gälla provisoriskt, i väntan på att samtliga 28 medlemsstater på nationell nivå ratificerar den färdiga avtalstexten. Den provisoriska tillämpningen av avtalet kan förhoppningsvis påbörjas under andra halvåret 2017.

Mer information

EU-kommissionens information om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

EU-kommissionens pressrelease om överenskommelsen

Sveriges handel med Vietnam - statistik

Frågor besvaras av:

Annika Widell, 08-690 48 44 annika....@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies