sydkorea.jpg

Frihandelsavtalet med Sydkorea träder ikraft

2015-11-26

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea kommer att träda ikraft den 13:e december 2015 enligt en notis i Official Journal den 25:e november. Större delen av avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 1:a juli 2011.

De delar av avtalet som inte kunnat tillämpas tidigare har berört områden som omfattas av medlemsstaternas exklusiva behörighet och har därför inte kunnat gälla förrän avtalet ratificerats av alla parter. Detta berör straffrätten inom immaterialrättsavsnittet samt det så kallade kulturprotokollet.

Avtalet mellan EU och Sydkorea är ett av EU:s allra mest avancerade och heltäckande avtal på handelsområdet. Sydkorea var under årets första nio månader Sveriges elfte största exportmarknad utanför EU. Landet var samtidigt vår tolfte största leverantör utanför EU.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies