EU-japan.jpg

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan godkänt av EU-parlamentet

2018-12-12

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan godkändes idag av EU-parlamentet. Avtalet förväntas träda i kraft den 1 februari 2019.

Frihandelsavtalet är det största som EU hittills har slutit. Det tar bort de flesta tullar i handeln mellan parterna. Det öppnar också upp den japanska marknaden för offentlig upphandling, underlättar för företag som vill sälja eller köpa tjänster och förenklar för affärsresenärer. Avtalet innebär även att Japan tar bort en del regler som hindrar europeisk export av varor som till exempel fordon. Japan har också åtagit sig att i större utsträckning följa internationella regler och standarder.

Den 21 december 2018 ska Ministerrådet slutgiltigt godkänna avtalet. Därefter ska avtalet kunna träda i kraft den 1 februari 2019.

Mer information

Kommerskollegiums webb om Japanavtalet
Europaparlamentets pressmeddelande

Kontakt

Annika Widell
Tel: 08-690 48 44
E-post: annika....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies