nairobi_wto_mc10.jpg

Framgångsrikt ministermöte i Nairobi

2015-12-21

WTO:s tionde ministermöte innebar en fortsättning på ett globalt momentum för gemensamma överenskommelser, såsom klimatavtalet från COP21 och Säkerhetsrådets resolution om Syrien. Medlemmarna lyckades trots stora utmaningar och låga förväntningar anta ett paket av stor betydelse för världshandeln. Två nya medlemmar välkomnades också i organisationen, Liberia och Afghanistan.

Sammantaget innebar ministermötet att WTO befäste det multilaterala handelssystemets betydelse, inte minst för utvecklingsländer och små, utsatta ekonomier. Detta ger en välkommen signal om att WTO som förhandlingsorganisation trots allt kan leverera konkreta resultat.

Den utestående frågan är fortfarande hur Doharundan ska hanteras, och hur de frågor som ingår i denna ska förhandlas. Av ministerdeklarationen framgår att medlemmarna har olika uppfattningar om hur det framtida förhandlingsarbetet ska bedrivas. Samtliga medlemmar är dock överens om utvecklingsperspektivets vikt, inte minst i ljuset av de nya globala utvecklingsmålen som nyss antagits av FN.

Kommerskollegium var representerade på plats i Nairobi genom generaldirektör Anna Stellinger, och chefen för enheten för WTO, Tanja Rasmusson.
– Ministermötet har levererat på viktiga sakfrågor, konstaterar Anna Stellinger. I slutänden finns det många vinnare, särskilt utvecklingsländerna.

En särskilt stor framgång var att medlemmarna lyckades enas om ett beslut om exportsubventioner för jordbruksprodukter. Det innebär att utvecklade länder omedelbart ska eliminera de exportsubventioner som används. Några utvecklade länder får dock fasa ut exportsubventionerna under fem år. Utvecklingsländer ska ta bort exportsubventionerna i slutet av 2018, men får fortsätta tillämpa vissa former av exportsubventioner under en övergångsperiod. Beslutet innehåller också vissa regler för exportfinansiering samt vissa åtaganden för statshandelsföretag och livsmedelsbistånd.

En annan framgång vid mötet var beslutet från 53 WTO-länder att utvidga Informationsteknikavtalet, ITA, vilket innebär att de erbjuder alla WTO-medlemmar tullfrihet för ytterligare 201 varor med anknytning till IT-området.

På bilden: WTO:s Director-General Roberto Azevêdo och ministerkonferensens ordförande Amina Mohamed, handelsminister i Kenya. (Foto: WTO)

 

Mer information


Regeringens pressmeddelande

WTO om Nairobipaketet

Besluten från ministermötet och Nairobideklarationen

Mer om Informationsteknikavtalet, ITA

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies