TBT.jpg

Framgångsfaktorer och fallgropar i TBT-relaterat utvecklingssamarbete

2017-11-21

I en ny rapport från Kommerskollegium presenteras en utvärdering av utvecklingssamarbete och teknisk assistans inom området för tekniska handelshinder (TBT) under de senaste tio åren. Utvärderingen har resulterat i en lista på såväl framgångsfaktorer som fallgropar i att leverera kapacitetsutveckling på ett effektivt och hållbart sätt. 

Slutsatserna och rekommendationerna som presenteras i rapporten har kommenterats av andra etablerade biståndsgivare: the American National Standards Institute (ANSI) i USA, the National Metrology Institute of Germany (Physikalisch-Technische BundesanstaltPTB) och Standards Council of Canada (SCC) i Canada.

Utvärderingen är en viktig del i att säkerställa att det arbete som Kommerskollegium driver på TBT-området motsvarar våra samarbetsparters behov, och hjälper dem att delta och dra full nytta av internationell handel.

Till rapporten: Enhancing TBT Capacity through Development Cooperation and Technical Assistance – An evaluation by the National Board of Trade Sweden 

För ytterligare information
Heidi Lund
Tel: 08-690 49 25
E-post: heidi...@kommers.se

Linda Bodén
Tel: 08-690 48 63
E-post: linda....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies