Statistik.gif

Fortsatt uppåt för utrikeshandeln

2015-09-22

Sveriges utrikeshandel fortsätter utvecklas positivt. Första halvåret 2015 ökade Sveriges export av varor och tjänster med 8,3 procent, importen ökade samtidigt med 6,5 procent. Totalt exporterade Sverige varor och tjänster till ett värde av 925 miljarder kronor och importerade för 799 miljarder kronor under första halvåret 2015. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel för första halvåret 2015.

– Vi ser en stark utveckling för handeln med såväl varor som tjänster, vilket är positivt för svensk ekonomi, säger Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium.

Varuexporten ökade med 5,8 procent och varuimporten med 4,2 procent. Exporten ökade starkt till bland annat USA (12 %), Kina (14 %), EU och Norge båda med en ökning på 6 procent. Läkemedel och verkstadsprodukter står för de största ökningarna. Av Sveriges varuimport kom 84 procent från Europa. Siffrorna för första halvåret 2015 visar en kraftig importökning från Kina och USA, 28 respektive 12 procent. Importen från Afrika minskade dock med 30 procent.

Tjänstehandeln ökade kraftigt första halvåret 2015. Medan tjänsteexporten ökade med 17 procent ökade tjänsteimporten med 12 procent. Omkring 30 procent av Sveriges totala utrikeshandel utgörs av tjänster.

Ett år efter att EU-sanktionerna infördes mot Ryssland har Sveriges handel med Ryssland minskat. Exporten har gått ner med 41 procent och importen med 30 procent, jämfört med motsvarande kvartal 2014. Såväl sanktionerna som Rysslands motåtgärder har haft en negativ inverkan på handelsutvecklingen. Till exempel har livsmedelsexporten från Sverige till Ryssland minskat med 42 procent. Också exporten av fordon och telekomutrustning har minskat. Ryssland är ett av de länder där de fallande priserna på råolja slår igenom i den svenska importstatistiken.

– Det finns just nu många faktorer som inverkar negativt på den svensk-ryska handeln och det är därför svårt att särskilja vad som är direkta effekter av sanktionerna. Andra faktorer som spelar in är exempelvis Rysslands egna motåtgärder, rubelns depreciering, oljeprisutvecklingen och den ryska ekonomins generella försvagning, säger Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium.

Mer information:


Frågor besvaras av:

Petter Stålenheim
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Olle Grünewald
Tel: 08-690 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies